Thursday, 24/09/2020 - 10:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH số 1 Bảo Hà

Kế Hoạch tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh năm học 2017 - 2018

 

PHÒNG GD & ĐT BẢO YÊN

TRƯỜNG TH SỐ 1 BẢO HÀ

 

Số:      /KH – THBH1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Bảo Yên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

                                                      

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh năm học 2017 – 2018

 

    Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

    Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-PGD&ĐT- CM ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2017 - 2018;

     Trường Tiểu học số 1 Bảo Hà  xây dựng Kế hoạch giáo dục kĩ năng sống năm học 2017-2018 như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

      1. Mục đích:

- Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

- Giúp học sinh: Làm chủ bản thân, thích ứng và biết cách ứng phó trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống hằng ngày; Rèn cách sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng; Có hướng suy nghĩ tích cực và tự tin, tự quyết định và lựa chọn những hành vi đúng đắn.

- Tạo cơ hội thuận lợi để học sinh thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển hài hòa về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

- Tạo cơ hội cho giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp giảng dạy; phát huy khả năng trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục; phát hiện những năng khiếu, phẩm chất, năng lực của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

    2. Yêu cầu:

- Việc tổ chức giáo dục KNS cho học sinh (HS) phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phát huy tính tự quản, chủ động, sáng tạo của HS;

- Căn cứ điều kiện của nhà trường, thực tế của địa phương và đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi, khả năng, nhu cầu của HS để tổ chức các hoạt động giáo dục KNS cho HS, tránh việc tổ chức hình thức, quá tải, khiên cưỡng; không gây áp lực, không ép buộc HS tham gia;

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ của CMHS, các đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn;

- Công tác quản lý giáo dục KNS phải chặt chẽ, theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Tổng số học sinh: 426

    1. Thuận lợi:

- CB-GV nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

- Đa số học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập và rèn luyện và tham gia phong trào Đội.

    2. Khó khăn:

- Yếu tố gia đình: Một số cha mẹ học sinh chưa thật sự là tấm gương để các em học tập, mối quan hệ  gắn bó, gần gũi giữa cha mẹ và con cái còn hạn chế. Phụ huynh chưa quan tâm và phối hợp cùng với nhà trường trong việc giáo dục các em.

- Yếu tố xã hội: Trên đia bàn phường còn nhiều hạn chế như người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường, …

- Bản thân học sinh: Ở lứa tuổi các em chưa ý thức được giá trị có ích cho cuộc sống, chủ yếu bắt chước người lớn.

- Các hình thức giáo dục kỹ năng sống của nhà trường chưa được phong phú.

III. NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:

   1. Nội dung giáo dục KNS:

- Giáo dục cho HS những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp HS thành công trong hoạt động học tập cũng như trong cuộc sống.

- Tiếp tục rèn luyện những kĩ năng đã được học ở mầm non, tập trung hình thành cho HS kĩ năng giao tiếp với cha mẹ, thầy cô, bạn bè; kĩ năng xây dựng tình bạn đẹp; kĩ năng kiên trì trong học tập; kĩ năng đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kĩ năng đồng cảm,... tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của HS.

    2. Giáo trình, tài liệu:

Căn cứ theo Điều 6 – Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tài liệu hướng dẫn dạy KNS

    3. Phương thức tổ chức giáo dục KNS:

Nhà trường tổ chức giáo dục kỹ năng sống thông qua các hình thức sau:

- Thông qua các bài giảng của các môn học, tích hợp giáo dục cho học sinh.

- Tiết sinh hoạt lớp hàng tuần.

- Thông qua kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ của nhà trường.

- Thông qua các buổi lao động ở nhà trường.

- Hoạt động Đội: Tham quan, dã ngoại; Kế hoạch nhỏ; Thăm viếng Đền Quan Hoàng Bẩy; Làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy,…

   4. Biện pháp giáo dục KNS:

- Thực hiện nội quy trường và lớp học.

- Sự gương mẫu của CB-GV-CNV nhà trường.

- Nêu gương người tốt, việc tốt

- Nói chuyện về kỹ năng sống.

- Nhắc nhở, động viên, tuyên dương, khen thưởng.

- Phê phán hành vi, biểu hiện xấu.

- Phối hợp với gia đình, địa phương,…

    5. Các nhóm kĩ năng có thể thực hiện:

    5.1. Nhóm kĩ năng nhận thức:

- Nhận thức bản thân;        

- Xây dựng kế hoạch;

- Xác định điểm mạnh, điểm yếu của bản thân;

- Khắc phục khó khăn để đạt mục tiêu;

- Tư duy tích cực và tư duy sáng tạo.

      5.2. Nhóm kĩ năng xã hội:

- Kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ;

- Kĩ năng giao tiếp không lời;

- Kĩ năng thuyết trình và nói trước đám đông;

- Kĩ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi;

- Kĩ năng từ chối;

- Kĩ năng hợp tác;

- Kĩ năng làm việc nhóm;

- Kĩ năng vận động và gây ảnh hưởng;

- Kĩ năng ra quyết định.

      5.3. Nhóm kĩ năng quản lý bản thân:

- Kĩ năng làm chủ cảm xúc;

- Phòng chống stress;

- Vượt qua lo lắng, sợ hãi;

- Khắc phục sự tức giận;

- Quản lý thời gian;

- Nghỉ ngơi tích cực;

 - Giải trí lành mạnh;

    Trên đây là Kế hoạch giáo dục kỹ năng sống năm học 2017-2018 của trường Tiểu học số 1 Bảo Hà. Yêu cầu bộ phận chuyên môn và các giáo viên, nhân viên triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

  Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG

     - Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

     - CB-GV trường;

     - Lưu: VT.

                                                                         Nguyễn Thị Thùy Dương

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 73
Năm 2020 : 1.527