Ngày 21/4/2018, trường Tiểu học số 1 Bảo Hà tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5